Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie

Włodawa współpracuje z wiodącym producentem

Firma KH Kipper Sp. z o.o. specjalizująca się w produkcji specjalistycznej zabudowy pojazdów ciężarowych uruchomi linię technologiczną we Włodawie. To efekt umowy którą KH Kipper Sp. z o.o. zawarła z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej we Włodawie. KH Kipper Sp. z

Garnizonowa doczeka się remontu

Urząd Miejski we Włodawie rozstrzygnął przetarg na remont ulicy Garnizonowej. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawca. Prace rozpoczną się już na początku października.– O remont ulicy Garnizonowej mieszkańcy zabiegali od wielu lat. Dlatego też ogłosiliśmy przetarg na jej

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z rodzaju: edukacja, oświata i wychowanie. 

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z rodzaju: turystyka i krajoznawstwo.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z rodzaju: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szklane domy, Nawłoć i Wiatr od wschodu… Narodowe Czytanie w sto lat po odzyskaniu niepodległości

Kolejne Narodowe Czytanie już za nami. 9 września na placu przy włodawskim Czworoboku rozbrzmiewały słowa „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Ponadto można było obejrzeć, w historyczno-edukacyjnym pokazie, piękne konie ze Stajni Westa, wziąć udział w quizie narodowym oraz wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych

Krasnoludki z MPI w Krainie Dinozaurów

Dnia 12 września 2018 r. przedszkolaki z grupy Krasnoludków z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie wybrały się na wycieczkę do Bałtowa, ufundowaną przez „Kurier Lubelski” w nagrodę za zajęcie I miejsca w przeglądzie na najsympatyczniejszą grupę przedszkolną w powiecie włodawskim.

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Burmistrza WłodawyProjekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019Formularz zgłoszenia propozycji do projektu

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z rodzaju: turystyka i krajoznawstwo

AZBEST

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce WYNIKI zostały zamieszczone listy osób, których Zgłoszenia lokalizacji zostały zatwierdzone do realizacji.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z rodzaju: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Włodawy zaprasza organizacje pozarządowe do składania informacji o zadaniach planowanych do realizacji w 2019

Burmistrz Włodawy  zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do przedłożenia informacji dotyczących planowanej działalności w sferze zadań publicznych w 2019 roku.

Burmistrz Włodawy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

Burmistrz Włodawy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie związane z tworzeniem programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, które odbędzie się 13.09.2018 r. o godz. 13.00 w sali nr 26 (I piętro) Urzędu Miejskiego we Włodawie.

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW :
82 57 21 444
82 57 21 555
82 57 22 454
URZĄD STANU CYWILNEGO
82 57 22 450

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress