Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkursy dla Seniorów

Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2012 został ustanowiony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie podjął działania, które mają na celu promowanie idei aktywności zawodowej i społecznej osób starszych oraz podkreślenie roli solidarności międzypokoleniowej w rozwoju społecznym. W związku z tym został ogłoszony konkurs ,,Animator Seniora” oraz konkurs fotograficzny ,,Solidarność Międzypokoleniowa w obiektywie”.

Czas trwania konkursów: 12 kwietnia 2012 r. – 31 sierpnia 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów wraz z Regulaminami oraz formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl w zakładce Aktualności. Informacje telefoniczne można uzyskać, dzwoniąc na nr 81/528-76-32.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress