KONTAKT

Urząd Miejski we Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 41
tel. 82 57 21 444
tel. 82 57 21 555
fax. 82 57 22 454
e-mail: info@wlodawa.eu
www.wlodawa.eu
NIP: 565 00 03 974
REGON: 000524163

Urząd Miejski we Włodawie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat:

opłaty skarbowej oraz podatków i opłat.
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. O/WŁODAWA,
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 53
36 1240 2249 1111 0010 2899 3235

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 82 57 22 450
Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Rada Miejska
tel. 801 00 21 21 w.11
z telefonów stacjonarnych
tel. 82 546 16 00 w.11
z telefonów komórkowych

Straż Miejska
tel. 82 57 21 001